Σωματείο Ελπίδα Γουρρίου/ Elpida association Gourri